Siforage Nedir?

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için sağlıklı yaşlanma ve aktif olan sosyal yenilik projesi (SlforAGE), araştırmacılar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve , yaşlı insanların refah düzeylerini arttırmayı amaçlayan bir projedir. Sifor Age (www.siforage.eu) paydaşları aracılığıyla yaşlı nüfusta mümkün olduğunca uzun süre aktif yaşam tarzını sürdürebilme, sağlıklı genç yaşam tarzı, sürekli mental kapasiteyi geliştirme, ve evde daha iyi yaşlılık bakımı için teknoloji yaratıcılıkları ve yenilikçi ruhu için katkıda bulunma fırsatı yaratma ve bunlardan hedef grubu faydalandırmayı amaçlamaktadır. 

 

Sonraki>>