Derneğin Amacı

Dernek, sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeye yönelik araştırmalar yapmak, hasta ve çalışan güvenliğini ve hasta memnuniyetini yükseltmek amacıyla sağlık çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerini arttırmaya ve halkı bilinçlendirebilmeye yönelik eğitim programları, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve kurs vb. akademik faaliyetler gerçekleştirmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.